nuol.edu.laExchange Program at Kumamoto University, Japan, Spring 2016/2017

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ:ມະຫາວິທະຍາໄລກຸມະໂມໂຕ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີເຊິ່ງໄປຮຽນໄລຍະ 1 ພາກຮຽນ ເລີ່ມແຕ່ ເດືອນມີນາ-ຕຸລາ 2017ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລກຸມະໂມໂຕ (Kumamoto University), ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ JASSO Scholarships.ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລ່ກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

  • ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ມຊ ຮຽນ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ ຂື້ນໄປ
  • ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ( ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ
  • ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃນລະດັບດີ
  • ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຮ່ວມມືລາວ-ຍີ່ປຸນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາແຍບຍືນຍົງ
  • ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/tcIXZj3tG9go9Se43

2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ:

https://drive.google.com/file/d/0B-qGicuxyQubLURFVkpnenJkMXc/view?usp=sharing

3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ ພະຈິກ 2016

4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນສຸກທີ 10 ພະຈິກ 2016ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ

5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ຄະນະກໍາມະການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

      ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

              ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Exchange Program at Kumamoto University, Japan, Spring 2016/2017

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ