nuol.edu.laCall for Application: Seminar on Human Security Development and Energy Science at Kyoto University, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ ຈະໄດ້ຈັດງານສໍາມະນາສໍາລັບນັກສຶກສາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “Human Security Development and Energy Science” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-21ມັງກອນ 2017ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ(Kyoto University)ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລ່ກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

 ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

1. ນັກສຶກສາຮຽນປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ ຂື້ນໄປ,

2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ ພາຍໃນ 6 ເດືອນ,

3. ສາມາດເວົ້າ, ຂຽນ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຫຼື ນໍາສະເໜີເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.

4. ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ສົນໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະສາດ, ວິທະຍາສາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ.  

  

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ:  https://goo.gl/forms/ydauCIm1UfM6e94e2

2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ:

https://drive.google.com/file/d/0B-qGicuxyQubNFRBUndqSjJfZ2c/view?usp=sharing

3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2016

4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນສຸກທີ 2 ກັນຍາ 2016ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ

5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ຄະນະກໍາມະການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

ທຶນການສຶກສາທີ່ທາງໂຄງການຮັບຜິດຊອບ

ນັກສຶກສາທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ JASSO ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕຈະຮັບຜິດຊອບທີ່ພັກ.    

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

      ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

              ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Seminar on Human Security Development and Energy Science at Kyoto University, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ