nuol.edu.laCall for Application: Short Term Exchange Program in Science and Engineering at Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດຄັດເລືອກໄປຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາ (Short Term Exchange Program in Science and Engineering) ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ JASSO Scholarship ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ 2018 - ກັນຍາ 2019 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ (Tokyo University of Agriculture and Technology: TUAT) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກໄປຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ ຫຼື ປີ 3 ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ;
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ;
 4. ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ; ແລະ
 5. ຕ້ອງມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ - ວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ:https://goo.gl/forms/7fMbWZyadqKqEUrd2
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ:https://drive.google.com/file/d/17Hl8ERMuJR_u1KOpVE7jigFEDYnRzwDT/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ພາຍໃນເວລາ 17: 00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2018
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນພະຫັດ ທີ 25 ມັງກອນ 2018 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ3ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
 5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງຈຳນວນ 80,000 ເຢັນຕໍ່ເດືອນ.
 2. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວໄດ້ທີ່: http://www.tuat.ac.jp/~steptuat/
 3. ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ວຽງສະຫວັນ ວົງກະເສີມ

     ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

                        ໂທ: 020 5448 3131, ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Short Term Exchange Program in Science and Engineering at Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ