nuol.edu.laຄະນະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ເວັບໄຊ  
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ. ບຸນມາກ ອິນທິພອນ
ຕິດຕໍ່ +856-21 770876

 

ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ  ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ສາຂາ​ວິຊາ​ວິທະຍາ​ສາດ​ສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ,   ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ,  ການ​ອະນຸລັກ ​ ແລະ​  ສົ່ງ​ເສີມສິລະ​ປະວັດ​ທະນະ​ທຳ​ອັນ​ດີງາມຂອງ​ຊາດ ກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​​ເຜົ່າ​ ແລະ​ ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.              

 

ພາກຮຽນວິຊາມີທັງໝົດ 5 ພາກຄື:

1). ພາກວິຊາ ການ​ເມືອງ ​ແລະ​ ບໍລິຫານ​ລັດຖະກິດ.

2). ພາກວິຊາ ສັງຄົມ​ສົງ​ເຄາະ ​ແລະ ​ການ​ພັດທະນາ

3). ພາກວິຊາ ປະຫວັດສາດ ​ແລະ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ມໍລະດົກ

4). ພາກ​ວິຊາ​ພູມີສາດ ​ແລະ ​ສາລະ​ສົນ​ເທດ​ສາດ

5). ພາກ​ວິຊາ​ການທ່ອງທ່ຽວ ​ແລະ ​ໂຮງ​ແຮມ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄະນະວິຊາ ຄະນະວິຊາ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ