nuol.edu.laຄະນະ ກະເສດສາດ

ເວັບໄຊ  http://fag.nuol.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ນາບົງ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ. ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ ໂທ/Tel: 021 870048  ແຟັກ/Fax: 021 870131

 ຄະນະກະ​ເສດ​ສາດ (ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ"ຄກສ")  ເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາ ທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ  ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ​​ສາຂາ​ວິຊາ​ກະສິກຳ ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການ​ອະນຸລັກ ​ ແລະ​ ສົ່ງ​ເສີມ​ສິລະ​ປະວັດ​ທະນະ​ທຳອັນ​ດີງາມຂອງ​ຊາດ ກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ​ແລະ​ ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.

ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 4 ພາກຄື:

1). ພາກວິຊາ ປູກຝັງ.

2). ພາກວິຊາ ລ້ຽງສັດ ​ແລະ​ ການ​ປະມົງ.

3). ພາກວິຊາ ​ເສດຖະກິດ​ກະສິກຳ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາຫານ.

4. ພາກວິຊາ ສັດຕະວະເພດ

You are here: Home Faculties Faculties Faculty of Agriculture