nuol.edu.laຄະນະ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ເວັບໄຊ http://fes.nuol.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ ແກ່ນຈັນ ສິນສຳພັນ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856-21 770561

ຄະນະວິ​ທະ​ສາ​ດສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "ຄສວ") ເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງ  ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ  ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ​ແຫ່ງຊາດ, ມີພາລະບົດ ບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ  ສາຂາ​ວິຊາ  ການ​ຈັດການ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ​ວິທະຍາສາດ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ  ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການ​ອະນຸລັກ ​ແລະ ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສິລະ​ປະວັດ​ທະນະ​ທຳ​ອັນ​ດີງາມຂອງ​ຊາດ  ກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​​ເຜົ່າ​ ແລະ ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.

ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 4 ພາກຄື:

1). ພາກວິຊາ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ.

2). ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ.

3). ພາກວິຊາ ການວາງແຜນພັດທະນາ.

4). ພະແນກ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ.

You are here: Home Faculty of Environmental Sciences