nuol.edu.laມຊ ສໍາພາດນັກສຶກສາທຶນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2017-2018

1518065371 tmp IMG 1641

           ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2018 ນີ້, ຄະນະກໍາມະການ ທຶນມູນນິທິ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ອຈ. ຄໍາແສນ ສຸດທະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ຮອງປະທານກອງທຶນ ມູນນິທິການສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມະການທຶນຈາກ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສໍາພາດຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຮັບທຶນການສຶກສາ ຈາກທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວ ມະຫາຊົນ, ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຈາກ 13 ຄະນະວິຊາເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກ.

          ທຶນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນທຶນການສຶກສາ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນັກສຶກສາທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນດັ່ງກ່າວຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາທີ່ມີຄຸນສົມບັດດີ, ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ແລະຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກ-ຂາດເຂີນ, ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແຕ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນການຄົ້ນຄວ້າ-ຮໍ່າຮຽນ. ສໍາລັບສົກສຶກສາ 2017-2018 ນີ້ ແມ່ນຊຸດທໍາອິດຂອງການໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີນັກສຶກສາຈາກ 13 ຄະນະວິຊາ 40 ກວ່າຄົນເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກ; ແຕ່ຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບທຶນຈະຄັດເອົາພຽງ 15 ຄົນ ແລະພາຍຫຼັງສໍາເລັດ ການຄັດເລືອກຕາມເງື່ອນໄຂແລ້ວ ທາງທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນ ມູນນິທິ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບທຶນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ພາບບັນຍາກາດ

You are here: Home ຂ່າວ ມຊ ສໍາພາດນັກສຶກສາທຶນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2017-2018