nuol.edu.laສະດຸດີປີໃໝ່ລາວ

  ປີເກົ່າ ຄະເຄື່ອນຍ້າຍ         ໝູນປ່ຽນລາໄລ

ສີໃໝ່ ສີໃສງາມ               ເຄື່ອນຄອງຄອຍເຂົ້າ

ເປັນວັນເນົານໍາຊີ້               ປະຈໍາປີຊ້ອຍຊື່ນ

ຍົກຍື່ນ ຮອຍຮັກໃຫ້             ຊາວລາວໄດ້ມ່ວນລະໄມ   ແທ້ແລ້ວ

   ພໍເມື່ອປີໃໝ່ກ້າວ           ສັງຂານຂວບວຽນມາ

ປະຊາລາວທົ່ວແດນ             ແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້

ໃຈກະສັນດີດ້ວຍ               ດາດອມຮັກໄຄ່

ລາໄລຄວາມທຸກຮ້ອນ           ໂຮງເຕົ້າແຕ່ສິ່ງດີ       ມາແລ້ວ

   ຫຼາຍຄົນໜີຫ່າງບ້ານ         ພັດພາກຈາກໄປໄກ

ໄປຮໍ່າຮຽນ ຫາງານ           ກໍ່ຕ່າວມາຢາມຢື້

ມືຖືຂອງຂວັນຕ້ອນ             ຕາມເຕີມຄວາມຄິດຮອດ

ໂອບກອດ ຍໍຍົກໃຫ້           ຜູ້ຕົນໄດ້ຫ່າງລາ       ວ່າເດ

   ປີໃໝ່ ໃສສ່ອງແຈ້ງ       ຈູງຈ່ອງຂານໄຂ

ເປັນວັນນໍາພອນໄຊ             ສູ່ພົງພັນເຊື້ອ

ແມ້ງເມື່ອ ຍາມເຫງົາເສົ້າ         ໃຫ້ຫາຍເບົາບາງສວ່າງ

ລຸລ່ວງໃຈ ໃສສະອາດກ້າ         ບານແຍ້ມດັ່ງພະຈັນ   ພຸ້ນແລ້ວ

  

   ສຸກສັນ ວັນປີໃໝ່ເຕົ້າ       ເຕີມຕໍ່ສະດຸດີ

ບາງຄົນມີນໍ້າໃສ, ນໍ້າໃຈ         ໂອບສີສວຍລ້າງ

ບາງຄົນມີມະໄລເອ້             ຈໍາປາຫອມຮ້ອຍຮວດ

ດາວເຮືອງສານສອດຊ້ອນ         ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ກັນ   ງາມເດ

   ປີໃໝ່ລາວ ຍັງຕໍ່ຕຸ້ມ         ໂຮມຫໍ່ສາມັກຄີ

ປະເພນີລາວເຮົາ               ຕັ້ງແຕ່ເດີມດາເຄົ້າ

ຖືເອົາເປັນວັນຕັ້ງ               ສະຫຼອງໄຊໃຈຊ້ອຍຊື່ນ

ຄວາມຂົມຂື່ນທຸກຮ້ອນ           ໄຫຼເວັ້ນຫ່າງໜີ       ແທ້ແລ້ວ

ບັດນີ້, ຮຽມຂໍກ່າວກ່ຽວກໍ້າ     ທາງຝ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ເປັນສູນກາງການສຶກສາ         ວັດທະນະທໍາໂຮມເຕົ້າ

ເນົາຢູ່ໃນຫົນຫ້ອງ               ແດນຄໍາກໍ້າດົງໂດກ

ບໍ່ໄດ້ໂສກເສົ້າສີ້ນ               ແປປີ້ນລ່າຍລືມ       ດອກນາ

   ວັດທະນະທໍາຍັງຄຶກຄື້ນ       ຢືນຮຽງຫໍ່ອຸດົມການ

ແຕ່ລະປີສືບສານ               ມ່ວນມານານເຍີ້ນ

ບໍ່ໄດ້ເຫີນຫາຍເຊື້ອ             ເຄືອຄານວັດທະນະທໍາເກົ່າ

ເຫຼົ່າການນໍາ, ພະນັກງານ,

ນັກສຶກສາກໍພໍ່າພ້ອມ             ສະຫຼອງສືບສ້າງມາ     ຊອບແລ້ວ

ມາເຖິງຕອນສຸດທ້າຍ           ຮຽມຂໍກ່າວພອນໄຊ

ໄປຍັງປວງຊົນລາວ               ທຸກຖິ່ນເລີງບານແຍ້ມ

ອາຍຸ ວັນນະຂໍໃຫ້ແຂງແກ່ກ້າ       ດັ່ງສີລາຫີນກ້ອນໃຫຍ່

ໃຈມີສຸກຢູ່ເລື້ອຍ                 ບໍ່ມີມື້ໝົ່ນໝອງ       ແດ່ເນີ.

   ສ່ວນວ່າ ທາງແຫ່ງຫ້ອງ       ດົງໂດກແດນວິໄລ

ຂໍໃຫ້ແພງພຽນຮັກ                 ຫໍ່ໂຮມພັນເຊື້ອ

ເປັນເຮືອຫຼວງລໍາຄໍ້າ               ນໍາປະຊາຂວໍ້າຝັ່ງ

ສອນສັ່ງສິດໃຫ້ເກັ່ງກ້າ             ພາລາວກ້າວພັດທະນາ   ແດ່ທ້ອນ.    

You are here: Home ຂ່າວ ສະດຸດີປີໃໝ່ລາວ