nuol.edu.la

ລາຍຊື່ນັກສຶກສາສັບຊ້ອນເພີ້ມເຕີມ ປະຈຳສົກຮຽນ 2017-18ຂ່າວພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ  ສາຂາບໍລິຫານການເງິນ, ຊຸດທີ 11

​            ຫົວໜ້າຫ້ອງການ​ການ​ສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາ​ຕີ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງງຊາດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານທີ່ສົນໃຈສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ ທີ່ສັງກັດຢູ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດຊາບວ່າຫ້ອງການການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີຈະໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານການເງິນນ ຊຸດທີ11, ສົກຮຽນ2017 – 2018. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

 

 1. ເປີດຂາຍແບບຟອມສະໝັກ                  =        20  ມິຖຸນາ 2017
 2. ປິດຮັບແບບຟອມສະໝັກ                    =        04  ສິງຫາ 2017
 3. ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າສອບເສັງ              =        08  ສິງຫາ 2017
 4. ສອບເສັງຄັດເລືອກ                            =        11  ສິງຫາ 2017
 5. ແຈ້ງຜົນການສອບເສັງ                        =        18  ສິງຫາ 2017
 6. ປະກອບເອກະສານລົງທະບຽນຮຽນ        =        21  ສິງຫາ 2017
 7. ເລີ້ມຮຽນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ

 

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 

 • ຕ້ອງ​ຈົບ​ປະລິນຍາ​ຕີສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ສະ​ເລ່ຍ 3 ຂຶ້​ນເມື່ອ ແລະ ສາມາດ​ສື່ສານ​ດ້ວຍ​ພາສາ​ອັງກິດ.
  • ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈົບປະລິນຍາຕີທີ່ບໍ່ແມ່ນສາຂາກ່ຽວຂ້ອງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ 10 ໜ່ວຍກິດກ່ອນ                                                                                                                             ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ:
  • ໄລຍະເວລາຮຽນແມ່ນ 2 ປີ ຫລື 4 ພາກຮຽນ
  • ຮຽນວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 17:30 ຫາ 20:30

  ລາຍວິຊາຮຽນ:

ການບໍລິຫານການເງິນ(Financial Management), ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ(Research Methodology), ການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ(Micro-finance Management),

ການວິເຄາະການເງິນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ(Financial Analysis), ການວິເຄາະຕະຫລາດການເງິນ(Analysis of Financial Market),ການບໍລິຫານທະນາຄານ(Banking management),

ຕະຫຼາດແລະສະຖາບັນການເງິນ(Market and Financial Institution), ການລົງທຶນໃນຂະແໜງທະນາຄາ(Investment Banking), ການບັນຊີ(Accounting),ການປະກອບກິດຈະການ (ວິຊາເລືອກ 1)(Entrepreneurship),

ການລົງທຶນ (ວິຊາເລືອກ 2)(Investment), ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປຂອງການບໍລິຫານ(Essential of Management), ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອແລະຄວາມສ່ຽງ(Credit and Risk Management),

ສະຖິຕິສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ(Statistics for Research), ແນວທາງການເມືອງຂອງສປປລາວ, ສໍາມະນາ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ

ຄ່າຮຽນ:  25,300,000 ກີບ/ຄົນ/ຊຸດຮຽນ; ຄ່າສະໝັກສອບເສັງ 80,000 ກີບ/ຊຸດ

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານທີສົນໃຈສາມາດດາວໂຫຼດເອົາຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ facebook : ຫ້ອງການການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ Office of Post Graduate Studies, ເບີໂທລະສັບ: 021 770 389  ໃນໂມງລັດຖະການຫຼື  ພົວພັນໂດຍກົງທີ່ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. (ຫ້ອງ 210)

 

ສາມາດດາວໂຫລດເອົາແບບຟອມ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ...ລາຍລະອຽດຄລິກດາວໂຫລດໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້: https://drive.google.com/open?id=0B8gOAwo6F-NWMGp0Z0tOYmFsOFk

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ໜ້າຫລັກ ການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານການເງິນ, ຊຸດທີ 11 ສົກສຶກສາ 2017-2018

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ