nuol.edu.laCall for Application: Undergraduate Exchange Program, Teikyo University, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງການມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕກຽວ ຈະຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ເປັນໄລຍະເວລາ 2 ປີ ເຊິ່ງນັກສຶກສາສາມາດໄດ້ຮັບໃບປະກາດຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕກຽວ (Teikyo University) ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ. ນັກສຶກສາແລກປ່ຽນແມ່ນຈະເລີ່ມເຂົ້າຮຽນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2017 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສົກຮຽນ 2017-2018. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສານີ້ ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກແລະ ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ;
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃນລະດັບດີ;
 4. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ General Economy, Econometrics, Mathematics ແລະ Japanese Culture; ແລະ
 5. ນັກສຶກສາຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດ: https://goo.gl/forms/G6kw3fSc7LDHNpmh1
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CMzJkV0h5ZjN0ZkU/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ພາຍໃນວັນທີ 30ມີນາ 2017.
 4. ເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນສຸກ ທີ 31 ມີນາ 2017ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ.
 5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກ ຈະໄດ້ເຂົ້າເສັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປດ້ານ ພາສາອັງກິດ, ເສດຖະສາດ, ແລະ ຄະນິດສາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກຂອງຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕກຽວ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມປະສານ:

ອຈ. ອຳເຄັງ ເພັງລາສີ

     ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

     ໂທ:021 770 720, 020 2225 5291

     ເມວ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Undergraduate Exchange Program, Teikyo University, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ