nuol.edu.laCall for Application: Exchange Program at Ngee Ann Polytechnic, Singapore

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງການມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ສະຖາບັນວິຊາຊີບງີອານ ຮ່ວມກັບ ມຸນນິທິເທັມມະເສກ ຈະຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ທີ່ ສະຖາບັນວິຊາຊີບງີອານ (Ngee Ann Polytechnic)ປະເທດສິງກະໂປໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 29 ກໍລະກົດ 2017 ພາຍໃຕ້ທຶນຂອງ Temasek Foundation International Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Programme (TF-SCALE)ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ ແລະ ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 1, 2, 3 ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ,
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ,
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ,
 4. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ASEAN, AUN, AEC ແລະ Regional & Global Development,
 5. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ - ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ,
 6. ມີມະນຸດສໍາພັນ ແລະ ທັກສະການສື່ສານດີ, ແລະ
 7. ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ.  

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດ: https://goo.gl/forms/17kjaqYZkrTBBcmP2
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CczdHdk9wVWdVX00/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ພາຍໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2017
 4. ເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນອັງຄານ ທີ 21 ມີນາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ.
 5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ສະຖາບັນວິຊາຊີບງີອານ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ທຶນການສຶກສາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍທີ່ທາງໂຄງການຮັບຜິດຊອບ

 1. ຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ (ລາວ-ສິງກະໂປ-ລາວ).
 2. ຄ່າອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກ.
 3. ຄ່າອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທັດສະນະສຶກສາຕ່າງໆ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖາບັນ: http://www.np.edu.sg/Pages/default.aspx#loaded
 2. ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

                  ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

                  ໂທ: 020 2225 5291, 020 5571 3535

                  ເມວ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Exchange Program at Ngee Ann Polytechnic, Singapore

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ