nuol.edu.laCall for Application: SWU Summer International Program (SSIP) 2017, Showa Women’s University, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລສະຕີໂຊວະ ຈະຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາລະດູຮອ້ນສໍາລັບນັກສຶກສາຍິງ (Showa Women’s University - SWU Summer International Program) ລະຫວ່າງ 20 ມິຖຸນາ - 10 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ປະຫວັດສາດ, ການພັດທະນາພາສາ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ອາຫານຍີ່ປຸ່ນ.  ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສານີ້ ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ ແລະ ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ເປັນນັກສຶກສາເພດຍິງ ປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ.
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ.
 3. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວອາຊຽນ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ປະເທດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.
 4. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.
 5. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ - ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ.
 6. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ:

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດ:  https://goo.gl/forms/OsPHBlGbBnBNbm503
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CR2dPSWpkT1pkcHM/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ພາຍໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2017
 4. ເຂົ້າສໍາພາດ: ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນສຸກ ທີ 17 ມີນາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ.
 5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຕີໂຊວະ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ: http://en.swu.ac.jp/
 2. ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

                   ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

                   ໂທ: 020 2225 5291, 020 5571 3535

                       ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: SWU Summer International Program (SSIP) 2017, Showa Women’s University, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ