nuol.edu.laCall for Application: Undergraduate Coursework-Based Student Exchange Programme, August - December 2017 (AY 2017/2018), Singapore

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ຮ່ວມກັບ ມຸນນິທິເທັມມະເສກ ໄດ້ໃຫ້ທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາເຊິ່ງໄປຮຽນໄລຍະ 1 ພາກຮຽນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ - ທັນວາ 2017 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ (National University of Singapore) ພາຍໃຕ້ທຶນຂອງ The Temasek Foundation International Leadership Enrichment and Regional Networking Programme (TFI-LEaRN). ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນໄປຮຽນແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ ແລະ ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຕາມທີ່ຢູ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:  

1.      ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ.

2.      ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ.

3.      ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.

4.      ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ASEAN, AUN, AEC ແລະ Regional & Global Development.

5.  ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ - ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ:

1.      ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດ: https://goo.gl/forms/fBm8NE0Sfhni29kW2

2.      ດາວໂຫຼດແບບຟອມເຂົ້າສຳພາດ:

https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CYWhLV0FvdzZodnc/view?usp=sharing  

3.      ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ພາຍໃນວັນທີ 14 ມີນາ  2017

4.      ເຂົ້າສໍາພາດ ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນພຸດ ທີ 15 ມີນາ 2017ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ.

5.     ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

1.    ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ: http://www.nus.edu.sg   

2.    ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 020 2225 5291, 020 5571 3535

ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Undergraduate Coursework-Based Student Exchange Programme, August - December 2017 (AY 2017/2018), Singapore

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ