nuol.edu.laCall for Application: Participation in the 1st LIMEC Academic International Conference, Naresuan University, Thailand

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລນະເຣສວນ (Naresuan University) ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນາໆຊາດ 1st Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) Academic International Conference, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງແມ່ນແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດດ້ານການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 6 ເມສາ 2017 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລນະເຣສວນ, ປະເທດໄທ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: http://limac.slsc.nu.ac.th/ ແລະ ໃຫ້ຄະນະວິຊາຂອງທ່ານເຮັດໜັງສືນໍາສົ່ງ ເຖິງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມຊ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນການດໍາເນີນການຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ໝາຍເຫດ:

  1. ກໍານົດສົ່ງລາຍຊື່ເຖິງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມຊ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນພຸດ ທີ 15 ມີນາ 2017.
  2. ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທາງມະຫາວິທະຍາໄລນະເຣສວນ ຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບທີ່ພັກ ແລະ ອາຫານ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ດ້ວຍຕົນເອງ.
  3. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມປະສານ: ທ່ານ ສອນສຸລິລັນ (020 2213 2686) ແລະ ທ່ານ ກິຫວ່າງ (020 5644 4597), ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ. 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Participation in the 1st LIMEC Academic International Conference, Naresuan University, Thailand

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ