nuol.edu.laCall for Application: Exchange Program at Nanyang Technological University, July – December 2017 (AY 2017/2018), Singapore

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລນັນຢາງເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ມຸນນິທິເທັມມະເສກ ໄດ້ໃຫ້ທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາເຊິ່ງໄປຮຽນໄລຍະ 1 ພາກຮຽນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ - ທັນວາ 2017 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລນັນຢາງເຕັກໂນໂລຊີ (Nanyang Technological University) ພາຍໃຕ້ທຶນຂອງ The Temasek Foundation International Leadership Enrichment and Regional Networking Programme (TFI-LEaRN). ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນໄປຮຽນແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ ແລະ ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຕາມທີ່ຢູ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ.
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ.
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.
 4. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ASEAN, AUN, AEC ແລະ Regional & Global Development.
 5. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ - ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ:

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດ: https://goo.gl/forms/t4eZPcKC00GxbWUI2
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມເຂົ້າສຳພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CZnBmekU2OURyUlE/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ພາຍໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2017
 4. ເຂົ້າສໍາພາດ ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນອັງຄານ ທີ ມີນາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ.
 5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລນັນຢາງເຕັກໂນໂລຊີເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ: http://www.ntu.edu.sg/tflearn
 2. ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ:021 770 720, 020 5571 3535

              ເມວ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Exchange Program at Nanyang Technological University, July – December 2017 (AY 2017/2018), Singapore

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ