nuol.edu.laCall for Application: Nagoya University Programme for Academic Exchange (NUPACE), 2017 – 2018, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດຄັດເລືອກໄປຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາ Nagoya University Programme for Academic Exchange (NUPACE) ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ 2017 – ກຸມພາ 2018 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລນາໂກຢາ (Nagoya University) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນ ການສຶກສາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກໄປຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ;
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃນລະດັບດີ;
 4. ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ; ແລະ
 5. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/bXfFhqUzSWMsjhhv2
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CLS1Za0JxTzFaU28/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 23ກຸມພາ2017
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນສຸກ ທີ 24 ກຸມພາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລນາໂກຢາ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາ JASSO Scholarships ເຊິ່ງຈະເປັນການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າທີ່ພັກ, ອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດກິດຈະກຳ.
 2. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລນາໂກຢາ:

http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/

ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

                  ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

                  ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

                        ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Nagoya University Programme for Academic Exchange (NUPACE), 2017 – 2018, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ