nuol.edu.laCall for application: Exchange Program in Tokyo University of Agriculture and Technology, Oct 2017 – Sep 2018, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດຄັດເລືອກໄປຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ 2017 - ກັນຍາ 2018 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ (Tokyo University of Agriculture and Technology) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນສຶກສາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກໄປຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ;
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ;
 4. ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ; ແລະ
 5. ນັກສຶກສາຕ້ອງມີຄວາມສາມາດດ້ານສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳ.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/hXZFJMtj73YpqYxa2
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CMDZtR3VfRlpweE0/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 12 ກຸມພາ2017
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນຈັນ ທີ 13 ກຸມພາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາ JASSO Scholarships ເຊິ່ງຈະເປັນການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າທີ່ພັກ, ອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດກິດຈະກຳ.
 2. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ:

ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

                  ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

                  ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

                        ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for application: Exchange Program in Tokyo University of Agriculture and Technology, Oct 2017 – Sep 2018, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ