nuol.edu.laCall for Application: Thai Culture and Language Exchange Programme, 19 March - 7 April 2017, Thailand

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດນະຄອນປະຖົມ ກໍາລັງເປິດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Thai Culture and language Exchange Program ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 ມີນາ - 07ເມສາ 2017 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດນະຄອນປະຖົມ (Nakhon Pathom Rajabhat University) ປະເທດໄທ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນສຶກສາວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາໄທ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຂອງປະເທດໄທ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລ່ກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

  1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ມຊ ຮຽນ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00  ຂື້ນໄປ;
  2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
  3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ;
  4. ມີຄວາມສົນໃຈໃນວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາໄທ; ແລະ
  5. ນັກສຶກສາຕ້ອງສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ແລະ ຄ່າອາຫານດ້ວຍຕົນເອງ.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 

1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/ByHKrGLHX0EHuJAf1

2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ:

https://drive.google.com/file/d/0B-qGicuxyQubU1ROUExlUlY4c1U/view?usp=sharing

3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນພຸດ ທີ 1ກຸມພາ 2017

4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນພະຫັດ ທີກຸມພາ 201ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ

5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ຄະນະກໍາມະການຈັດໂຄງການ ທີ່ ປະເທດໄທ ເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

 

ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

              ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Thai Culture and Language Exchange Programme, 19 March - 7 April 2017, Thailand

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ