nuol.edu.laCall for Application: 6th NIDA Summer Camp in Thailand, 12-21 June 2017

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ: ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ ກໍາລັງເປິດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕັ້ງຄ້າຍ 6th NIDA Summer Campທີ່ ປະເທດໄທ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “Sustainable Community Development”ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12th-21st ມິຖຸນາ 2017. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ມຊ ຮຽນ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00  ຂື້ນໄປ;
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ;
 4. ມີຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ ASEAN Communityແລະ Sustainable Development;
 5. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ; ແລະ
 6. ມີຄວາມສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທາງໄປ-ກັບດວ້ຍຕົນເອງໄດ້.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/tdmX8stLZEwtw0RH2
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CN0R6aW95MkZhYUE/view?usp=sharing 
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 9 ກຸມພາ 2017
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນສຸກ ທີ 10ກຸມພາ 2017ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງຄະນະກໍາມະການຈັດງານຕັ້ງຄ້າຍທີ່ NIDA ເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ທີ່ພັກ, ອາຫານ, ການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດໄທ, ການລົງທະບຽນຕ່າງໆ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດກິດຈະກຳ.
 2. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ: www.nida.ac.th

ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

         ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

         ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

         ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: 6th NIDA Summer Camp in Thailand, 12-21 June 2017

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ