nuol.edu.laCall for Application: Exchange Programme at Chonbuk National University, AY 2017/2018

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ:ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈອນບຸກ ໄດ້ຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາທີ່ຮຽນພາສາເກົາຫຼີ (CBNU Student Exchange Program)ແລະ ກໍາລັງເປິດຮັບນັກສຶກສາເພື່ອໄປຮຽນໄລຍະ 1 ສົກຮຽນ (ມີນາ -ກັນຍາ 2017) ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈອນບຸກ(Chonbuk National University) ປະເທດເກົາຫຼີ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນໄປຮຽນແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດປະສານໄດ້ທີ່ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມຊ ຜ່ານທາງເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ເພື່ອເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ ແລະ ປະກອບແບບຟອມສະໝັກ ບໍ່ໃຫ້ການວັນທີ6 ມັງກອນ 2017

 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

  1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ;
  2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
  3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາເກົາຫຼີໄດ້ໃນລະດັບດີ;
  4. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ; ແລະ
  5. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.

ພາຍໃຕ້ໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າທີ່ພັກ, ແຕ່ນັກສຶກສາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ, ອາຫານ, ຄ່າວີຊາ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບດວ້ຍຕົນເອງ.

 

ຜູ້ປະສານງານ:

ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

     ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

     ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

     ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Exchange Programme at Chonbuk National University, AY 2017/2018

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ