nuol.edu.laCall for Application: Exchange Program at University of the Ryukyus, Japan, Fall 2017

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລລິວກິວ ໄດ້ຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາ (Student Exchange Programme) ເຊິ່ງໄປຮຽນໄລຍະ 1 ສົກຮຽນ ເລີ່ມແຕ່ ເດືອນ ກັນຍາ 2017 - ຕຸລາ 2018 ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລິວກີວ (University of the Ryukyus) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ JASSO Scholarship.ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລ່ກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2-3 ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ,
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ,
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃນລະດັບດີ,
 4. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Japanese Culture, ASEAN-Japan, Laos-Japan Cooperation, ແລະ
 5. ມີຄວາມສາມາດດ້ານສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/gQflEI0xrVbmdRxH2
 2.  ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B-qGicuxyQubY2FPaUh5a3puRmc/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 20ທັນວາ 2016
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນພຸດທີ21 ທັນວາ 2016ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ຄະນະກໍາມະການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວມະຫາວິທະຍາໄລລິວກີວ ແລະ ໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາໄດ້ທີ່:
  1. http://www.u-ryukyu.ac.jp/en/
  2. http://w3.u-ryukyu.ac.jp/gakusaibu/kokusai/?lang=en

     

ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

              ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Exchange Program at University of the Ryukyus, Japan, Fall 2017

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ