nuol.edu.laCall for Application: Focus Group Discussion (FGD) for Regional Campaign Strategy of Renewable Energy, Bangkok, Thailand

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າສູນພະລັງງານອາຊຽນ (ASEAN Center for Energy: ACE) ຮ່ວມກັບ ອົງການຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດຂອງເຢຍລະມັນ (GIZ) ຈະຈັດງານປຶກສາຫາລືເປັນກຸ່ມເພື່ອການສົ່ງເສີມທາງດ້ານພະລັງງານທົດແທນ (Focus Group Discussion (FGD) for Regional Campaign Strategy of Renewable Energy) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ The ASEAN-GERMAN Energy Programme (AGEP) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ມີນາ 2018 ທີ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

vເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ,
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ,
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ,
 4. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ASEAN Cooperation, Renewable Energy, Energy Efficiency ແລະ
 5. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ.

vຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/uXA2WW5598THuUMm1
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/1qsK3SXwTP8OcGg2mkSlVmQTR3NPGIWui/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ 17:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2018
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນອັງຄານ ທີ 13 ກຸມພາ 2018 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ
 5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງສູນພະລັງງານອາຊຽນເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.
 6. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແມ່ນຈະຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ແລະ ຄ່າກິນຢູ່ພັກເຊົາ.

vຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ອຈ. ວຽງສະຫວັນ ວົງກະເສີມ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ,ມຊ

ໂທ:020 5448 3131, ເມວ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Focus Group Discussion (FGD) for Regional Campaign Strategy of Renewable Energy, Bangkok, Thailand

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ