nuol.edu.laສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສູນ:

ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ສກຈ”, ເປັນອົງການວິຊາການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ  ມີຖານະທຽບເທົ່າຂັ້ນຫ້ອງການສັງກັດໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອະທິການບໍດີເພື່ອສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ​ເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຈີນເພື່ອການພັດທະນາ​ ລາວຈະຄົ້ນຄວ້າໃນທຸກຂົງເຂດເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານການເມືອງ​-ການປົກຄອງວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມເສດຖະກິດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີມີໜ້າທີ່ເຕົ້ໂຮມນັກຄົ້ນຄວ້າເພື່ອດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຕາມບູລິມະສິດຂອງການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ລະໄລຍະຂຶ້ນງົບປະມານແກ່ການຄົ້ນຄວ້າຄຸ້ມຄອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໄປ,ແລະເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນຮູບແບບຕ່າງໆນອກຈາກນີ້ຍັງມີໜ້າທີ່ພົວພັນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂອງຈີນຕາມຄຳເຫັນດີຂອງອະທິການບໍດີຈ ມີພາລະບົດບາດສະໜອງຂໍ້ມູນ,ຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ.ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ. 

ຊື່ເວັບໄຊທ໌: rcc.nuol.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ
ຫົວໜ້າສູນ: ດຣ.ໂພສີ ຈັນມິ່ງ
ຕິດຕໍ່: +856 21 770523
 
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ສະຖາບັນ ສະຖາບັນ ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ