nuol.edu.laຄະນະ ອັກສອນສາດ

 

ເວັບໄຊ  http://fol.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ ອາລຸນ ສີລັດຕະນະກຸນ
ຕິດຕໍ່ +856-21 740276, 740277

ຄະນະອັກສອນສາດ (ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "ຄອສ") ເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງມະຫາ ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ກ່ອະທິການບໍດີໃນການ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ສາຂາ​ວິຊາວັນນະຄະດີ-ພາສາສາດເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການ​ອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ ສິລະປະ​ວັດ​ທະນະ​ທຳ​ອັນ​ດີງາມຂອງ​ຊາດກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ​ແລະ​ ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາການ ແກ່​ສັງຄົມ.

 

 

 

ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 8 ພາກຄື:

       1). ພາກວິຊາ ພາສາ​ອັງກິດ 

       2). ພາກວິຊາພາສາ​ລາວ-ສື່ສານ​ມວນ​ຊົນ

       3). ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ

       4). ພາກວິ​ຊາ ພາສາ​ຈີນ

       5). ພາກວິຊາພາສາ​ຍີ່ປຸ່ນ

       6). ພາກວິຊາພາສາ​ຫວຽດນາມ

       7). ພາກວິຊາ​ ພາສາເຢຍລະ​ມັນ

       8). ພາກ​ວິຊາ ພາສາ​ເກົາຫລີ

       9). ພາກວິຊາສື່ສານ​ມວນ​ຊົນ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄະນະວິຊາ ຄະນະວິຊາ ອັກສອນສາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ