nuol.edu.laມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ

IMG 1656

             ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 2 ມີນາ 2017 ນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ ກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ (ກສຄ), ໃນພິທີມີ ທ່ານ ຮສ. ໂພສີ ທິບດາວັນ ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຮອງປະທານກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ. ວັນທອງ ຍອຍສາຍຄຳ ທີ່ປຶກສາຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ມີຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.

            ການເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ ກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການເປີດກວ້າງໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນລະບຽບ ແລະຮູ້ໄດ້ວັດຖຸປະສົງທີ່ແທ້ຈິງຂອງກອງທຶນ ສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ(ສະບັບປັບປຸງ). ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຮສ. ໂພສີ ທິບດາວັນ ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຮອງປະທານກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູ; ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວບາງຕອນວ່າ: ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 700/ສສກ, ລົງວັນທີ 6 ກຸມພາ 2017, ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ). ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້, ການຕິດຕາມ ແລະກວດກາກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນການສະສົມທຶນ, ການອຸດໜູນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນໃນເວລາເຈັບເປັນ ແລະໃຫ້ສະຫວັດດີການໃນເວລາເສຍຊີວິດຂອງບຸກຄາລາກອນ-ຄູ ທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທຶນ ໃນຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອແນ່ໃສ່ເສີມສ້າງຂວັນກຳລັງໃຈ, ຄວາມສາມັກຄີ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ, ຄວາມອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍ່ອາຊີບ.

           ກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ກສຄ” ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ. ເຊິ່ງແມ່ນກອງທຶນທີ່ໄດ້ມາຈາກການສະສົມທຶນ ແລະປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະສົ່ງເສີມບຸກຄາລາກອນ-ຄູ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ