nuol.edu.laໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ (PICE-LEnS2-006) ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປະຈໍາປີ

1487227466 tmp IMG 0952

           ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2017ນີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ (PICE-LEnS2-006)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ 2016 ແລະນຳສະເໜີແຜນ 2017; ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ. ບຸນມາກ ອິນທິພອນ ຮັກສາການຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມີຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນ, ຄູ-ອາຈານ ແລະພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 50 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ.

          ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການປະຈຳປີ 2016 ແລະເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳປະຈຳປີ 2017 ຂອງໂຄງການໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ-ປະເມີນໂຄງການ) ລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຫົວໜ້າໂຄງການ PICE-LEnsS2-006 ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ 2016 ຂອງໂຄງການ ແລະນຳສະເໜີແຜນການປະຈຳປີ 2017 ວ່າ: ໂຄງການ PICE-LEnsS2-006 ມີໄລຍະເວລາການປະຕິບັດແມ່ນ 4 ຫາ 5 ປີ (21/6/2016-30/12/2020), ງົບປະມານໃນການປະຕິບັດແມ່ນ 740,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼືປະມານ 5,994,000,000 ກີບ, ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ ຄະນະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ (ຄສຄ) ມຊ. ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນ ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນະພາບໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄະນະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມຊ. ໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມ ແລະຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະຄຸ້ມຄອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ກິດຈະກຳທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016 ປະກອບມີຄື: ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ ໃນວັນທີ 6/7/2016, ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະສ້າງຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມ ໃນວັນທີ 13-17/12/2016, ຈັດກອງປະຊຸມລະດົມສະໝອງສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທປົກປອງສັງຄົມ ສາຂາ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ໃນວັນທີ 25-27/12/2016, ຈັດເຝິກອົບຮົມຄູ ແລະນຳສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກະກຽມບົດສະເໜີສຳລັບຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມ ໃນວັນທີ 28-31/12/2016; ແລະສໍາລັບແຜນກິດຈະກຳທີ່ຈະປະຕິບັດໃນປີ 2017 ມີຄື: ຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນ 3 ຫຼັກສູດ ແບບ PAM ຄື: ຫຼັກສູດເປົ້າໝາຍປົກປ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ (Social Safeguard policy)ຫຼື P; ຫຼັກສູດ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ (Social Safeguard policy)ຫຼື A; ຫຼັກສູດ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (Resettlement Management)ຫຼື M; ຈັດເຝິກອົບຮົມ CL4D ໃຫ້ທີມງານຄູເຝິກໂຄງການ; ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສະພາບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຕາມໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ; ສືບຕໍ່ລົງສຳຫຼວດ ແລະເຮັດບົດວິພາກການສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະການປົກປ້ອງສັງຄົມ; ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ; ເປັນຕົ້ນ. ນອກນັ້ນ ໃນທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະຕີລາຄາຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ PICE-LEnsS2-006 ປະຈໍາປີ 2016 ອີກດ້ວຍ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ (PICE-LEnS2-006) ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປະຈໍາປີ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ