nuol.edu.laສະມາຄົມເສດຖະກິດ ແລະການຄ້າຂອງຢີ່ປຸ່ນຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ປີທີ 4

1486455390 tmp IMG 0768

            ໃນຕອນເຊົ້າ 6 ກຸມພາ 2017 ນີ້, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມເສດຖະກິດ ແລະການຄ້າຂອງຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນຫົວຂໍ້ “ການນຳໃຊ້ Advance Excels ໃນລະດັບສູງເພື່ອການບໍລິຫານ” ທີ່ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມຊ. ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ເພັດສະໜອນ ພົມມະວົງ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ, ທ່ານ ດຣ. ໂມໂຕໂຢຊິ ຊູຊຸກິ (Professor Dr. Motoyoshi Suzuki) ຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ LSB ພ້ອມດ້ວຍອາຈານ ແລະນັກສຶກສາປີທີ 4 ຈາກຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະຕາງໜ້ານັກສຶກສາຄະນະວິຊາອື່ນ ອີກ 2 ຄົນ, ລວມທັງໝົດຈຳນວນ 35 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.

           ໃນການຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ ກ່ອນທີ່ຈະໄປປະກອບອາຊີບໃນອະນາຄົດ ແລະເພື່ອເປັນການປູພື້ນຖານໃນການນຳໃຊ້ Excels ໃນຂະແໜງການທຸລະກິດ, ການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານ. ນອກຈາກ ການຮຽນກ່ຽວກັບ Excels ແລ້ວກໍຍັງມີການຮຽນກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານ Logistic, ໂດຍບົດຮຽນ ທັງໜົດທີ່ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນ ແມ່ນສອນໂດຍ ອາຈານ ຈາກວິທະຍາໄລ LSB ແລະສະມາຄົມເສດຖະກິດ ແລະການຄ້າຂອງຢີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງການເຝິກອົບຮົມແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 13 ວັນ ເລີ່ມແຕ່ທີ 6-18 ກຸມພາ 2017 ຈຶ່ງຈະໄດ້ປິດລົງ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ສະມາຄົມເສດຖະກິດ ແລະການຄ້າຂອງຢີ່ປຸ່ນຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ປີທີ 4

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ