nuol.edu.laມຊ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະກະກຽມສ້າງແຜນງົບປະມານປີ 2018

IMG-20180125-WA0009

            ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະການເງິນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2017 ແລະກະກຽມສ້າງແຜນງົບປະມານປີ 2018 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານຮອງອະທິການ, ຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າການ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນ, ສູນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຫໍສະໝຸດກາງ ແລະພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນທີ່ປະຊຸມ, ທ່ານ ຮສ. ຄໍາເຜີຍ ພົມມະຈັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ ແລະການເງິນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານແຜນການເງິນປະຈໍາປີ 2017 ແລະຜ່ານແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2018 ວ່າ: ຫ້ອງການແຜນການ ແລະການເງິນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 23 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ. ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບງົບປະມານທັງໝົດ 188,582,000,000 ກີບ(ໜຶ່ງຮ້ອຍແປດສິບແປດຕື້ຫ້າຮ້ອຍແປດສິບສອງລ້ານກີບ), ໃນນັ້ນງົບປະມານຂອງລັດມີ 148,908,000,000 ກີບ(ໜຶ່ງຮ້ອຍສີ່ສິບແປດຕື້ເກົ້າຮ້ອຍແປດລ້ານກີບ), ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານວິຊາການຈໍານວນ 39,764,000,000ກີບ(ສາມສິບເກົ້າຕື້ເຈັດຮ້ອຍຫົກສິບສີ່ລ້ານກີບ), ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ່າແຜນງົບປະມານຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 131,908,000,000 ກີບ(ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບເອັດຕື້ເກົ້າຮ້ອຍແປດລ້ານກີບ) ເທົ່າກັບ 88,28%ຄ້າງປະຕິບັດຈໍານວນ 17,448,552,289 ກີບ ເທົ່າກັບ11,72%, ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ. ສ່ວນແຜນງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍດ້ານວິຊາການສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈໍານວນ 37,989,486,941 ກີບ ເທົ່າກັບ 95,75%, ຄ້າງປະຕິບັດ1,684,513,059 ທຽບເທົ່າກັບ 4,25% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2017. ສໍາລັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2018 ແມ່ນສືບຕໍ່ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານວິຊາການ ແລະແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ 2018 ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ; ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງກົງກັບບັນຊີງົບປະມານ, ຫຼີກເວັ້ນການຈ່າຍນອກແຜນທຸກໆລາຍຈ່າຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ສືບຕໍ່ສະຫຼຸບກວດກາສູນໂມງໃຫ້ສໍາເລັດທົ່ວ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະກະກຽມສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

             ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານການເງິນໃນໄລຍະປີ 2017 ຜ່ານມາຂອງຫ້ອງການແຜນການ ແລະການເງິນ; ພ້ອມທັງໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ທິດ ເຍືອງທາງໃນການເຄື່ອນໄຫວ ກໍຄື ແຜນການປະຕິບັດວຽກງານການເງິນໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ກ່າວເນັ້ນ ໃຫ້ຫ້ອງການແຜນການ ແລະການເງິນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ;ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວຽກງານຊັບສິນ ຄວນເລັ່ງແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ມຊ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະກະກຽມສ້າງແຜນງົບປະມານປີ 2018

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ