nuol.edu.laງານວາງສະແດງຜົນງານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ມຊ

1510286275 tmp IMG 0147

            ງານວາງສະແດງ ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ດ້ານຕ່າງໆ ຂອງບັນດາຄະນະວິຊາ, ສະຖາບັນ, ສູນແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ 2013-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018, ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2017 ທີ່ລານຈອດລົດ ໃນວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍການຕັດແຖບຜ້າເປີດງານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະກີລາ, ທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

            ທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນ ໃນໂອກາດເປີດງານວ່າ: ອີງຕາມແນວທາງການພັດທະນາ ນັບແຕ່ ປີ 2015-2020 ລັດຖະບານໄດ້ວາງຍຸດຖະສາດ ການຫັນປະເທດເປັນອຸດສະຫະກຳ ແລະທັນສະໄໝໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງ, ໃນການພັດທະນາຍາມໃດພັກ ແລະລັດຖະບານກໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຍີ ແລະນະວັດຕະກຳເພື່ອບັນລຸ ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ, ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານ ຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບປະເທດ ທີ່ໄດ້ມີການພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ນັບແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, 1 ໃນ 4 ພາລະບົດບາດຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກໍແມ່ນການຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ ແລະໃນແຜນງານ 5 ປີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2016 ຮອດປີ 2020 ໃນແຜນແມ່ບົດທີ 4 ໄດ້ລະບຸວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະການບໍລິການ ທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີທ່າແຮງໃນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ເຊິ່ງມີນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 157 ທ່ານ, ມີບັນດາອາຈານວຸດທິການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ຈຳນວນ 884 ທ່ານ, ໃນຄະນະວິຊາແມ່ນມີບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນ ແລະຫ້ອງທົດລອງທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງນັກສຶກສາ ແລະບັນດາຄູອາຈານ.

          ການວາງສະແດງຜົນງານ ພາຍໃນງານ ແມ່ນປະກອບມີຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານຕ່າງໆ ຂອງບັນດາພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະຜົນງານການປະດິດສ້າງ ທີ່ໄດ້ຈາກ ບັນດານັກສຶກສາ ທີ່ກໍາລັງສຶກສາຢູ່ໃນຄະນະວິຊາຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະການວາງສະແດງແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ ຄື ວັນທີ 8-9 ພະຈິກ 2017.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ງານວາງສະແດງຜົນງານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ມຊ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ