nuol.edu.laຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມຊ, ຮ່ວມມືສາກົນທາງດ້ານວິຊາການກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫັນຢາງ(Hanyang)

23336482 1907842892868598 1246305987 o

            ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ຮສ. ດາສັກ ອຸເທນທະປັນຍາ ຄະນະບໍດີ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າພາກວິຊາ ແລະນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຄະນະຕົນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ແລະປຶກສາຫາລືທາງດ້ານວິຊາການ ທີ່ີມະຫາວິທະຍາໄລຫັນຢາງ ແລະ ພະແນກການວາງແຜນຜັງເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ປະເທດເກົາຫລີໃຕ້; ໂດຍມີ ທ່ານ ຮົງເບ ກີມ ຄະນະບໍດີ ຄະນະບັນດິດມະຫາວິທະຍາໄລຜັງເມືອງສຶກສາ ແລະການພັດທະນາອະສັງຫາລິມາຊັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫັນຢາງ ແລະຄະນະໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.

          ການເດີນທາງໄປພົບປະ-ຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫັນຢາງ ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ຂອງຄະນະບໍດີ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ແລະຄະນະຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງບັນດາປະເທດໃນຂອບເຂດອາຊີ ໂດຍອີງໃສ່ແນວທາງການພັດທະນາ ແລະສົ່ງເສີມຄຸນະພາບການສຶກສາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງເປັນການຍົກສູງສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືສາກົນໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ດາສັກ ອຸເທນທະປັນຍາ ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຫັນຢາງ ປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ເພື່ອດໍາເນີນການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະກັນຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມຊ, ຮ່ວມມືສາກົນທາງດ້ານວິຊາການກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫັນຢາງ(Hanyang)

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ