nuol.edu.laຄສປ ຈັດກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນນັກສຶກສາເພື່ອຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່

1510281346 tmp IMG 9971

            ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2017ນີ້, ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳແລກປ່ຽນນັກສຶກສາກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລສິລະປະ ທາມະ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ບຸນທະໄຫວ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ, ທ່ານ ອາກິຣະ ກິຊິໂມໂຕ ຫົວໜ້າພາກວິຊາອອກແບບສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສິລະປະ ທາມະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາຈາກສອງມະຫາວິທະຍາໄລເຂົ້າຮ່ວມ.

           ການຈັດກິດຈະກຳແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ ລະຫວ່າງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະນັກສຶກສາ ຄະນະອອກແບບສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສິລະປະ ທາມະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນຄັ້ງນີ້   ກໍເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ການເປັນຢູ່ ແລະການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕົວຈິງດ້ວຍການລົງໄປສຶກສາ ແລະອາໄສຢູ່ເຮືອນປະຊາຊົນເປັນເວລາສອງວັນ, ການມາແລກປ່ຽນ-ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວໃນຄັ້ງນີ້ ມີນັກສຶກສາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ສິລະປະ ທາມະ ສາຂາ ອອກແບບສິ່ງແວດລ້ອມ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າຮ່ວມ 7 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍ ອາຈານ 2 ທ່ານ, ມີນັກສຶກສາຈາກຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ພາກວິຊາ ອອກແບບ ແລະຕົບແຕ່ງ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຈຳນວນ 10 ຄົນ; ພາຍຫຼັງສຳເລັດການແລກປ່ຽນ ທີ່ ສປປ ລາວ ນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 10 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ຈາກຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ແມ່ນຈະໄດ້ໄປສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນ-ຮຽນຮູ້ ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນຢີ່ປຸ່ນ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນເວລາ 1 ອາທິດຕື່ມອີກ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄສປ ຈັດກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນນັກສຶກສາເພື່ອຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ