nuol.edu.laຄສສ ຈັດພິທີມອບໃບກຽດຕິຄຸນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການ ປະຈຳພາກພື້ນຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

1510048480 tmp IMG 9950

           ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017ນີ້, ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ໃບກຽດຕິຄຸນໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ອູເວີກາ ເທັນສະເລັກເກີ ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພາກພື້ນ ຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫ່ຍ DVV International ເປັນກຽດມອບໂດຍທ່ານ ຮສ. ປອ. ອາທິດອຸໄທ ຈະຕຸພອນໄຊ ຄະນະບໍດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ຫຫ້ອງປະຊຸມຄະນະສຶກສາສາດ, ມີບັນດາພະນັກງານ-ຄູອາຈານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຄະນະດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາຄະນະສຶກສາສາດ ເຄີຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ DVV International ໃນການພັດທະນາ ແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ (Life Long Learning) ທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທຸກຄົນໃນຄະນະສຶກສາສາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການ ແລະເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນການສຶກສາທີ່ປະສົມປະສານກັນ ລະຫວ່າງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ລວມທັງການສຶກສານິໄສຂອງຄົນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນທັງຍິງ ແລະຊາຍໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ເພື່ອສ້າງສັງຄົມແຫ່ງພູມປັນຍາ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ. ສ່ວນອົງການ DVV International ແມ່ນອົງການໆສຶກສາທີ່ໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດເຢຍລະມັນເຊິ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະບຸກຄະລາກອນ ໃນການສ້າງຫຼັກສູດ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຂອງຄະນະສຶກສາສາດ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄສສ ຈັດພິທີມອບໃບກຽດຕິຄຸນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການ ປະຈຳພາກພື້ນຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ