nuol.edu.laສົກສຶກສາ 2017-2018 ມຊ ຮັບເອົານັກສຶກສາ 5 ພັນກວ່າຄົນ

1504171722 tmp IMG 9473

           ສົກປີຮຽນ 2017-2018 ນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮັບເອົານັກສຶກສາທີ່ຜ່ານການສອບເສັງເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ວິຊາຊີບໃນຄະນະວິຊາຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 5.000ກວ່າຄົນ, ໃນນັ້ນລວມມີທັງນັກສຶກສາໃນແຜນມີ 919ຄົນ. ໃນຄະນະທີປີນີ້ ມີຜູ້ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ 18.193 ຄົນ.
           ທ່ານ ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2017 ນີ້ ວ່າ: ການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2017-2018 ໄດ້ຈັດຂື້ນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2017, ໂດຍມີມີຜູ້ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ 18.193 ຄົນ, ມີຄວາມສາມາດຮັບເຂົ້າຮຽນໄດ້ພຽງ 5.000 ກວ່າຄົນ, ໂດຍມີຄະນະສຶກສາສາດຮັບເອົາ 283 ຄົນ, ຄະນະອັກສອນສາດ 434 ຄົນ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ 576 ຄົນ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ 600 ຄົນ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະລັດຖະສາດ 240 ຄົນ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 432 ຄົນ, ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ 728 ຄົນ, ຄະນະກະເສດສາດ 192 ຄົນ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 204 ຄົນ, ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ 224 ຄົນ, ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ 192 ຄົນ, ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 173 ຄົນ ແລະຄະນະວິຊາການກິລາ ແລະກາຍະກໍາຮັບເອົາພຽງ 72 ຄົນ.
           ທ່ານ ສົມ ສີຍໍພັນໄຊ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກນັກສຶກສາທີີ່ເສັງເຂົ້າແລ້ວຍັງມີນັກສຶກສາທີ່ມາໃນແຜນມີທັງໝົດ 919 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ມີພະນັກງານ 6 ຄົນ ແລະນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ 10 ຄົນ. ປັດຈຸບັນພວມເປີດໃຫ້ນັກສຶກສາລົງທະບຽນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 28/8/2017 – 15/9/2017 ຕາມແຕ່ລະສາຂາວິຊາຮຽນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມເປີດສົກຮຽນໃໝ່ໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ 2017 ນີ້.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ມຊ ຮັບເອົານັກສຶກສາ 5 ພັນກວ່າຄົນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ