nuol.edu.laຄະນະກະເສດສາດ ຈັດພິທີດໍານາເພື່ຶອສືບສານ ວິຖີຊີວິດການຜະລິດເຂົ້າ ຂອງປະຊາຊົນລາວ

1499669187 tmp IMG 7223

           ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2017 ນີ້, ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຈັດພິທີ ດໍານາເພື່ອສືບສານວິຖີຊີວິດ ການຜະລິດເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນລາວຂຶ້ນ ທີ່ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ຟອງສະໝຸດ ສຸທໍາມະວົງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ, ມີບັນດາຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າ ແລະຮອງພາກວິຊາ, ບັນດາພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ຄະນະດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນໂອກາດກ່າວເປີດພິທີ ທ່ານ ສຮ. ຟອງສະໝຸດ ສຸທໍາມະວົງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ, ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຂົ້າແມ່ນພືດທັນຍາຫານຫຼັກ ທີ່ລ້ຽງປະຊາກອນໂລກກວມເຄິ່ງໜຶ່ງ, ປະເທດຈີນແມ່ນປະເທດທໍາອິດທີ່ປູກເຂົ້າ; ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວໂລກມີປະມານ 120,000 ສາຍພັນ ແລະປະເທດລາວເຮົາ ກໍແມ່ນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງແນວພັນເຂົ້າ ມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຊະນິດ, ຖືວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ານແນວພັນເຂົ້າ. ສໍາລັບປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຖືເອົາເຂົ້າ ແມ່ນພື້ນຖານການດໍາລົງຊີວິດ ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແລະປະຊາຊົນລາວ ກໍມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນໃນການອອກແຮງງານ ໃນການຜະລິດເຂົ້າດ້ວຍຫຼາຍວິທີການ, ຫຼາຍເຕັກນິກ ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າ ໃນ ສປປ ລາວ, ມີປະມານ 3,9 ລ້ານໄລ່; ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ນາ ປະມານ 3,3 ລ້ານໄລ່ ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າເຂດເນີນສູງ, ຄາດໝາຍທີ່ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ວາງອອກໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດ 4,2 ລ້ານໂຕນ/ປີ, ໃນປີ 2020 ແລະໃຫ້ໄດ້ຂາຍສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດປະມານ 8.000 ຫາ 10.000 ໂຕນ/ປີ. ສໍາລັບຄະນະກະເສດສາດປີນີ້ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 15,6 ໄລ່ ແລະໄດ້ນໍາໃຊ້ 4 ເຕັກນິກ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ການປັກດໍາແບບທົ່ວໄປ ມີເນື້ອທີ່ 8,25 ໄລ່, ເຕັກນິກແບບກ້າໂຍນ 1 ໄລ່, ເຕັກນິກແບບເຄື່ອງຢອດແຫ້ງ 3 ໄລ່ ແລະເຕັກນິກແບບກ້າກີບດຽວ 4 ໄລ່; ສໍາລັບແນວພັນເຂົ້າແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ແນວພັນທ່າດອກຄໍາ 8. ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ກໍເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້, ສົມທຽບດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນແຕ່ລະເຕັກນິກ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ. ສໍາລັບຄາດໝາຍດ້ານຜົນຜະລິດຈະບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 2,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.

         ໃນສະພາບປັດຈຸບັນ ການນໍາໃຊ້ກົນຈັກ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ເຂົ້າມາ ເພື່ອຍົກສູງການຜະລິດເຂົ້າໃນປະເທດພວກເຮົາ ແມ່ນກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວເປັນວົງກວ້າງ ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແຕ່ກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເປັນບາງເຂດເທົ່ານັ້ນ ແລະຈໍານວນຫຼາຍ ກໍຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການດໍານາແບບນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນຢູ່, ເພື່ອເປັນການສືບສານມູນເຊື້ອ ການອອກແຮງງານຢ່າງດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ແລະແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ.

         ຈາກນັ້ນ, ທັງພາກສ່ວນ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ກໍໄດ້ຈັດແບ່ງກຸ່ມ ລົງດໍານາ ແບບກ້າກີບດຽວ ແຂ່ງຂັນກັນໃສ່ພື້ນທີ່ໆໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຢ່າງເປັນຂະບວນຄຶກຄື້ນ ຈົນສໍາເລັດ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄະນະກະເສດສາດ ຈັດພິທີດໍານາເພື່ຶອສືບສານ ວິຖີຊີວິດການຜະລິດເຂົ້າ ຂອງປະຊາຊົນລາວ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ