nuol.edu.laກອງປະຊຸມຍົກສູງຄວາມທັນສະໄໝ ຂອງອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ. ລາວ ແລະອົດສະຕາລີ

1496289672 tmp IMG 5188

ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2017ນີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ເມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ຍົກສູງຄວາມທັນສະໄໝ ຂອງອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ. ລາວ ແລະອົດສະຕາລີ” ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຄະນະ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ.ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ໂທນີ ບຼາແລດ (Mr. Tony Bartlett) ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ປະເທດອົດສະຕາລີ, ມີທ່ານ ຮສ.ປອ. ນາງ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ ຮັກສາການຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມີຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ສຈ.ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດພິທີ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ: ສືບເນື່ອງມາຈາກການປະຕິບັດໂຄງການ VALTIP1 ໃນໄລຍະປີ 2006-2011 ຜ່ານມາ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ມູນຄ່າໄມ້ຈາກການປູກປ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍົກລະດັບໃນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະດ້ານເຄື່ອງມືອຸປະກອນໃນການທົດສອບ ແລະໂຄງການ VALTIP2 ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າເພີ່ມໃນຕ໋ອງໂສ້ຕະຫຼາດການຜະລິດ ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກການປູກປ່າ ເຊິ່ງຜົນສຳລັບອັນສຳຄັນແມ່ນການປັບປຸງວຽກງານການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະການນຳໃຊ້ໄມ້ໃຫ້ໝົດຄຸນຄ່າ, ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງງານ ແລະສ້າງຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງລາວ ເຊິ່ງດຳເນີນໂຄງການແຕ່ປີ 2012-2016; ສຳລັບໂຄງການ, ການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ ແລະອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຈາກການປູກປ່າ ໃນ ສປປ. ລາວ ແລະອົດສະຕາລີ ຖືເປັນໂຄງການທີ 3 ທີ່ຕໍ່ຍອດມາຈາກ 2 ໂຄງການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິ່ງນັ້ນ, ສະເພາະໂຄງການ VALTIP3 ນີ້ ແມ່ນສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນານະວັດຕະກຳ ແລະເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນອຸດສະຫະກຳການປຸງແຕ່ງໄມ້ ເພື່ອນຳເອົາຜະລິດຕະພັນໄມ້ດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ ເຊິ່ງໄລຍະເວລາການປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2017 ຫາ 2020.

ໂຄງການ FST/2010/012 ໄດ້ສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ໄມ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດມູນຄ່າທີີ່ສູງເຊັ່ນ: ເຟີນີເຈີເປັນຕົ້ນ, ໃນຫວຽດນາມແມ່ນນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເພືີ່ອເພີີ່ມມູນຄ່າສໍາລັບການພັດທະນາລັກສະນະ ແລະຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີີ່ໃຊ້ໂຄງສ້າງ ໂດຍເນັ້ນໃຊ້ໄມ້ບາງ, ໄມ້ແປຮູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປະກອບ (ການປະສົມໄມ້ກັບວັດສະດຸອືີ່ນໆ) ທີີ່ຈະສະໜອງຕະຫຼາດໃໝ່ ສໍາລັບໄມ້ປູກ. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສໍາລັບກໍ່ສ້າງ (EWPs) ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໃຊ້ພາຍໃນ ແລະການສ້າງໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ສຳລັບຕະຫຼາດໃນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດຈີນ.

 ການຄົ້ນຄ້ວານີ້, ມີການກ່ຽວພັນໂດຍກົງກ່ຽວກັບສອງໂຄງການ ACIAR ຄື: FST/ 2005/100 (VALTIP1) ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູກໃນ ສປປ. ລາວ ແລະ FST/2010/012 (VALTIP2) ການສົ່ງເສີມຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມ້ປູກໃນ ສປປ.ລາວ ແລະຍັງເຊືີ່ອມຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກໃນບັນດາໂຄງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ໂຄງການ FST/2012/041 ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໄມ້ສັກໃນ ສປປ.ລາວ ແລະກ່ຽວພັນກັບ ໂຄງການ 2014/047 ການປັບປຸງນະໂຍບາຍເພືີ່ອຄວາມດຸ່ນດຽງແກ່ຊາວກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນ ສປປ. ລາວ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ. ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ສຈ.ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະທ່ານ ໂທນີ ບຼາແລດ (Mr. Tony Bartlett) ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນປູກຕົ້ນສັກ ທີ່ສວນຜູ້ນຳ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະວັນເດັກນ້ອຍສາກົນຕື່ມອີກ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ກອງປະຊຸມຍົກສູງຄວາມທັນສະໄໝ ຂອງອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ. ລາວ ແລະອົດສະຕາລີ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ