nuol.edu.laສູນປະຊາກອນໂລກເພື່ອການສຶກສາ, ສັນຕິພາບ ແລະການຄົ້ນຄວ້າ (WCCC)ມອບທຶນການສຶກສາແກ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

1493282059 tmp IMG 3569

           ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 27 ເມສາ 2017ນີ້, ສູນປະຊາກອນໂລກເພື່ອການສຶກສາ, ສັນຕິພາບ ແລະການຄົ້ນຄວ້າ(World Citizens commemorative Center for Education, Peace Work and Research)ຫຼື WCCC ໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2017-2018 ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກ ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ກັດສຸມິ ນິວະ (Mr. Katsumi NIWA, Vice Director WCCC) ຮອງປະທານ ສູນປະຊາກອນໂລກເພື່ອການສຶກສາ, ສັນຕິພາບ ແລະການຄົ້ນຄວ້າເປັນເງິນສົດຈຳນວນ 1,090,000 ເຢນ (ສະກຸນເງິນຢີ່ປຸ່ນ) ແລະເປັນກຽດຮັບໂດຍທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທຶນການສຶກສາປະຈຳສົກຮຽນ 2017-2018 ຂອງ WCCC ມີທັງໝົດ 40 ທຶນ, ສຳລັບທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການມູນນິທິກອງທຶນການສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ຈັດແບ່ງ ໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຂາດເຂີນທຶນຮອນທາງດ້ານການສຶກສາ; ແຕ່ມີຜົນການຮຽນດີ, ຄຸນສົມບັດດີ. ເຊິ່ງຈະໄດ້ຄັດເລືອກຈາກຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເປັນອັດຕາເບ້ຍລ້ຽງ ຄົນລະ 200,000 ກີບ/ເດືອນ, ເປັນໄລຍະເວລາທັງໝົດ 10 ເດືອນ (ໜຶ່ງສົກຮຽນ).  

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ສູນປະຊາກອນໂລກເພື່ອການສຶກສາ, ສັນຕິພາບ ແລະການຄົ້ນຄວ້າ (WCCC)ມອບທຶນການສຶກສາແກ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ