nuol.edu.laຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ການອອກແບບໃນລະດັບອາຊີ

IMG-20170427-WA0000

ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນການອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ, ປະເທດສິງກະໂປ. ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງ ອາຈານ 1 ທ່ານຄື: ທ່ານ ປອ. ທະນູສອນ ວົງປຣະເສີດ ແລະນັກສຶກສາ 1 ຄົນຄື: ນາງ ພິລາວັນ ວາຍຸພັກ, ນັກສຶກສາຊັ້ນປີທີ 4, ພາກວິຊາ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ, ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

          ການແຂ່ງຂັນ ດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ The5th Asian Contest of Architectural Rookie Award ”, ມີ 12 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ (ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຢີ່ປຸ່ນ, ມຽນມາ, ສິງກະໂປ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໃຕ້ຫວັນ ແລະໄທ), ເຊິ່ງການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 22 ຫາ 23 ເມສາ 2017. ງານດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍເພື່ອພັດທະນາແນວຄິດການອອກແບບຂອງນັກສຶກສາຂະແໜງການອອກແບບດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີເນື້ອໃນເພື່ອເສີມສ້າງເຄືອຂ່າຍໃນວຽກງານການອອກແບບໃຫ້ເຊື່ອມຈອດເຂົ້າກັນຂອງຫຼາຍໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະຕົົ້ນຕໍແມ່ນບັນດາປະເທດໃນອາຊີອີກດ້ວຍ. ການເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີໃນການແລກປ່ຽນ ແລະພັດທະນາການສຶກສາໃນລາວເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະເຕັກນິກວິທະຍາສາດໃນການອອກແບບຂອງນັກສຶກສາ ຄສປ. ມຊ ໃຫ້ມີທ່າກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບສາກົນເທື່ອລະບາດກ້າວ.

 

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ການອອກແບບໃນລະດັບອາຊີ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ