nuol.edu.laຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ລົງມືປະຕິບັດການວາງແຜນ-ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມບ້ານ ຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍ ສາມສ້າງ ແລະ ແຊມາອຶລ ອຸນດົງ

Picture

ໃນວັນທີ 31 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 02 ເມສາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະອາຈານ ຈາກຄະນະວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງໄປເຄື່ອນໄຫວ ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ ບ້ານໂພນຄຳເຊິ່ງເປັນບ້ານທົດລອງສາມສ້າງຂອງເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໂດຍການນຳພາຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ສຸກັນ ຈິດປັນຍາ ຫົວໜ້າພາກວິຊາອອກແບບ ສະພາບແວດລ້ອມເມືອງ, ທ່ານ ປອ. ທະນູສອນ ວົງປຣະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາຜະລິດຕະພັນອອກແບບ ແລະຕົບແຕ່ງ ພ້ອມດ້ວຍ ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກິດຈະກໍາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການນໍາເອົາຮູບແບບການວາງແຜນ-ອອກແບບ ລົງຜັນຂະຫຍາຍສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ-ຊົນນະບົດ, ເພື່ອລົງໄປເຄື່ອນໄຫວ ເຮັດກິດຈະກຳຢູ່ ບ້ານໂພນຄຳ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນບ້ານທົດລອງສາມສ້າງຂອງເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນເປັນໜຶ່ງໃນບ້ານທົດລອງສາມສ້າງໃນ 109 ບ້ານທົ່ວປະເທດ. ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວ ແລະດໍາເນີນການສໍາມະນາແບບປະຕິບັດການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການວາງແຜນ- ອອກແບບ ບ້ານໂພນຄໍາ ຕາມນະໂຍບາຍການພັດທະນາຊຸມຊົນ-ຊົນນະບົດອີງໃສ່ແນວທາງສາມສ້າງ ແລະ ແຊມາອຶລ ອຸນດົງ” ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຮ່ວມມື ສ່ວນໜຶ່ງຈາກ ທ່ານ. ຄິມ ໂຮ ກ໋ອງ ປະທານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານບັນຊີ ແຫ່ງປະເທດ ເກົາຫລີ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວປະກອບມີການການອອກແບບປັບປຸງທັດສະນີຍະພາບພາຍໃນບ້ານໂພນຄຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເປັນລະບຽບ ສວຍງາມ ແລະ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຜ່ານທາງ. ການດຳເນີນກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຮູບແບບປະຕິບັດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນການສຶກສາ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາບ້ານທົດລອງສາມສ້າງ. ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍກັນທາສີ, ຕົກແຕ່ງສວນໜ້າບ້ານ, ປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ແລະ ໄຟເຍືອງທາງ ທັງໝົດ 3 ຫຼັງຄາເຮືອນ. ໂຄງການນີ້ຈະເປັນໂຄງການ ອອກແບບ ແລະ ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເພື່ອພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ້ານທົດລອງສາມສ້າງ ແລະ ເປັນການພັດທະນາຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຢືນຍົງໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ລົງມືປະຕິບັດການວາງແຜນ-ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມບ້ານ ຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍ ສາມສ້າງ ແລະ ແຊມາອຶລ ອຸນດົງ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ