nuol.edu.laກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

1491209739 tmp IMG 2904

           ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 31 ມີນາ 2017, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະກຳມະການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 20 ທ່ານ.

          ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການອອກບັດນັກສຶກສາ ແລະບັດ ATM ເປັນບັດດຽວກັນ, ເຊິ່ງການອອກບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະນຳໃຊ້ມາແຕ່ປີ 2012, ດັ່ງນັ້ນ ມາຮອດປັດຈຸບັນທາງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຈຶ່ງມີການຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ເນື້ອໃນຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ. ການອອກບັດ ATM ເປັນບັດດຽວກັບບັດນັກສຶກສາແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສະເພາະ ນັກສຶກສາທັງໝົດທີ່ຂຶ້ນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຍົກເວັ້ນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະປະລິນຍາເອກ) ເທົ່ານັ້ນ. ໂອກາດນີ້ໃນທີ່ປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແມ່ນຮ່ວມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

ພາບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ