ໜ້າຫລັກ http://www.nuol.edu.la Wed, 23 Apr 2014 11:47:06 +0000 Joomla! - Open Source Content Management lo-la LOGIN http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/1-login.html http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/1-login.html

{loadposition position11}

]]>
sotsay@nuol.edu.la (sotsay) Uncategorised Mon, 09 Apr 2012 10:42:58 +0000
NUOL a http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/2-nuol-a.html http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/2-nuol-a.html

{loadposition top_slideshow}

]]>
sotsay@nuol.edu.la (sotsay) Uncategorised Fri, 28 Oct 2011 11:02:56 +0000
Centers & Library http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/3-centers-a-library.html http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/3-centers-a-library.html

Centers

Apart from the different Faculties, the National University of Laos consists of many centers for research, cooporation and services.
The NUOL includes the following centers: 

1) The Teacher Development Center (TDC), which is attached to the Faculty of Education and aims to provide services in the field of teaching and education administrators training.

2) University Central Library (UCL), The NUOL counts a Central Library located at Dongdok Campus. Besides, the faculties also have their own libraries. All the libraries will soon be electronically linked through the NUOL Internet.

3) The Population Studies Center (PSC) is funded by UNFPA and is attached the President Office. Its objectives are: (1) to develop and implement curriculum in Population Studies at NUOL and (2) to promote and carry out research in the related fields.

4) The Lao-Japan Center for Human Resource Cooperation (LJ Center) funded by JICA and supervised by NUOL and JICA, its objectives are: (1) To offer Japanese language courses, (2) To offer business courses, and (3) To promote a good understanding between the Lao and Japanese people.

5) The Asian Research Center (ARC), which attached to the Office of the President, this Center is funded by the Korean Foundation for Advanced Studies, Korea. It aims to promote research among the young staff of NUOL and to promote a good understanding among Asian countries.

6) The IT Center is newly established and attached to the Office of the President; the IT Center will cope with all IT matters at NUOL.

7) The Lao-Korea Youth IT Center for Friendship, supported by the Korean Government, which will soon be operating. It constitutes a plus for NUOL staff and students to have easier access to IT utilities and Internet.

8) Distance Education Center: to provide higher education to government officials and employees (BA, MA, Ph.D), to upgrade degree for public and private employees, to facilitate higher education on institutions for national and regional network.

]]>
Uncategorised Thu, 27 Oct 2011 18:02:03 +0000
Faculty http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/4-faculty.html http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/4-faculty.html

Faculties

Total student (Academic year 2005 - 2006)

No. Faculties Total Student Total Female Student
1 Faculty of Sciences 889 348
2 Faculty of Engineering 4,984 742
3 Faculty of Agriculture 960 277
4 Faculty of Letters 3,326 1,460
5 Faculty of Education 3,636 1,684
6 Faculty of Economics and Business Administration 3,295 1,425
7 Faculty of Architecture 792 94
8 Faculty of Laws and Political Sciences 2,273 625
9 Faculty of Forestry 1,381 290
10 Faculty of Social Sciences 773 349
11 Faculty of Environment Studies 277 133
Total 26,673 9,415

]]>
sotsay@nuol.edu.la (sotsay) Uncategorised Wed, 26 Oct 2011 13:37:49 +0000
Coming soon! http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/53-coming-soon.html http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/53-coming-soon.html

Coming Soon !!!

]]>
Uncategorised Tue, 28 Jun 2011 17:29:26 +0000
IT Center http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/12-it-center.html http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/2-uncategorised/12-it-center.html

IT Center has the roles for ICT infrastructure development in the whole university

]]>
Uncategorised Wed, 22 Jun 2011 09:23:57 +0000
ທືນການສຶກສາລະດັບປະລີນຍາຕີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບັງກາລາເດັສ໌ http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/12-scholarships-news/208-ທືນການສຶກສາລະດັບປະລີນຍາຕີ-ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິສະວະກໍາສາດ-ແລະ-ເຕັກໂນໂລຊີ-ບັງກາລາເດັສ໌.html http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-05-30-07-16-02/12-scholarships-news/208-ທືນການສຶກສາລະດັບປະລີນຍາຕີ-ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິສະວະກໍາສາດ-ແລະ-ເຕັກໂນໂລຊີ-ບັງກາລາເດັສ໌.html

ມະຫາວິທະຍາໄລວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບັງກາລາເດັສ໌ ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2013 –2014 ໃນຫຼັກສູດປະລີນຍາຕີ ເຊິ່ງເງື່ອນໄຂການສະໝັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ຕ້ອງຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ຮຽນເກັ່ງໃນວິຊາຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ
  • ຈ່າຍຄ່າຮຽນເອງຕາມໜ່ວຍກິດ, ເຊິ່ງລາຄາແມ່ນ 50 USDຕໍ່ ໜ່ວຍກິດ
  • ສົ່ງເອກະສານສະໝັກຜ່ານ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ອນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2013
  • ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກສາມາພົວພັນໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

Embassy of the People’s Republic of Bangladesh

Villa D6B-05, Subway No. 675, Vuon Dao Compound

Lac Long Quan Road, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam

Tel: 3771 6625 / 3771 7829

Email: bdoothn@netnam.org.vn

]]>
soubinpdr@gmail.com (iro) Scholarships news Tue, 12 Nov 2013 15:09:53 +0000
Australian Education Exhibition http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-02-18-13-11-14/222-australian-education-exhibition.html http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-02-18-13-11-14/222-australian-education-exhibition.html

Australian Education Exhibition

When: Wednesday, 19 March 2014

Where: Mercure Hotel, Vientiane, Laos

Time: 2.00 pm-6.00 pm

Subject: Australian Education Exhibition Sixteen universities from across Australia will be in Vientiane for the 2014 Australian Education Exhibition to be held at the Mercure Hotel, Vientiane, Laos on Wednesday 19 March 2014.

 The exhibition will provide information for the people of Laos who wish to know more about studying in Australia.

Representatives from Australian education institutions, supported by Australia Award Scholarships students, will be available to provide information, undergraduate and postgraduate courses.

Further information please contact:

Amanda Roberts Awards Manager, Lao Australia Institute

Mobile: 020 77601746

Phone: 021 265722

Fax: 021 265723

]]>
soubinpdr@gmail.com (iro) Scholarships Wed, 19 Mar 2014 06:38:19 +0000