nuol.edu.la(ສາຍ B) ລາຍຊື່ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ມຊ ສົກຮຽນ 2016-2017 (PDF)

ລະດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ: (ສາຍ B )

ຄະນະນິຕິສາດ-​ລັດຖະສາດ  <<NEW>>

ຄະນະວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ    <<NEW>>

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home NEW >>ລາຍຊື່ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ມຊ ສົກຮຽນ 2016-2017 ສາຍ B (PDF)

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ